Доставка

Поръчка

Доставката на стоки от Езакс ООД чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на Езакс ООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Езакс ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.ezax.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако e невъзможна доставката на поръчаната стока в определените за това срокове. Операторът на Езакс ООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор в случаите определени в общите условия и съгласно законодателството на Република България. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.ezax.bg, е 30 (тридесет) работни дни. В случаите когато стоката е налична и това изрично е посочено в интернет магазина www.ezax.bg, срокът за доставка на стоки е 5 (пет) работни дни. Цената на доставка в рамките на гр. София на поръчки на стойност под 1000 лв. с ДДС е 5% и безплатна за поръчки на стойност над 1000 лв. с ДДС.

Цената на доставка в извън рамките на гр. София е 5% от общата стойност на поръчката с ДДС .

Доставката не включва качването на мебелите до дома на клиента.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Езакс ООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. Всички стоки, поръчани през интернет магазина www.ezax.bg, са застраховани.

Условия и начини на плащане.

  • банкова карта - от онлайн системата за картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:


Езакс ООД приема плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY.

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).

Допълнителна информация за чуждестранни клиенти

Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

Максималната сума за плащане, допустима с едно плащане с карта е 10 000 лева.

Клиентите извън България също носят отговорност за всички вносни мита, квоти, разрешителни, ограничения продукт и други местни изисквания. Препоръчваме Ви да проверите най-новите, приложими изискванията на местното законодателство, преди да направите поръчка.

Валидиране на кредитна карта

Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.

При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.

Защита на картовите данни

По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

За предотвратяване на измами,при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.

Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код

В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard - Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

  • по банков път

    При избор на начин на плащане "по банков път", след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на Езакс ООД , като цитира номера на офертата като основание за превода. Валидността на офертата е три работни дни.

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която Езакс ООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола

Гаранционни условия

При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.ezax.bg в срок от седем работни дни от доставката, в случаите определени от общите условия на интернет сайта www.ezax.bg, и съгласно законите на Република България. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация. В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането.

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента освен в случаите определени в общите условие.

За целите на настоящите общи условия, "потребител" е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.ezax.bg ("Ezax.bg"). Ezax.bg е собственост на Езакс ООД

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефон на Езакс ООД - +359 2 8548090 и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката.

За контакт: office@ezax.bg

+359 2 8548090

Със зареждане на Ezax.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Ezax.bg.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на Ezax.bg, е собственост на Езакс ООД . Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на Езакс ООД , без изричното писмено съгласие на Езакс ООД . Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от Езакс ООД за своя лична употреба.

You may purchase using Visa, MasterCard or any bank card with the Borica label.

Сайтът на Мебели EZAX е създаден от Creative Partners

Приятели: |